Venturi Tipi Yaş Boya Tesisleri

yaşboya3

VENTURİ TİPİ YAŞ BOYA TESİSLERİ

Storm Venturi Kabinleri; otomotiv, otobüs, kamyon, dozer ve parçaları gibi büyük ve ağır ürünlerin boyanmasında kullanılan sistemlerdir.
Hava hazırlama santralında şartlandırılan yani ön filtre edilip ısıtılan hava, kabin tavanında nihai olarak filtrelenerek kabin içine basılır. Bu sırada boya tabancasından çıkan ve iş parçası üzerine tutunamayan fazla boya partikülleri hava ile karışarak egzoz fanları tarafından emilir. Boya zerrecikleri tabandaki “venturi” prensipli su perdeleme sisteminde tutulur. Bu şekilde boya ve su zerreciklerinden arınmış temiz hava atmosfere bırakılır.

  • Havanın yukarıdan aşağıya hareketi ve egzoz sistemi boyacının parçanın her tarafında rahat bir şekilde çalışmasını temin eder.
  • Kabin içi hava hızı, iş kalitesini ve kolaylığını maksimum olarak temin edecek şekilde seçilmiştir.
  • Standart ve özel kabin üretimi yapılmaktadır.